12.9.07

* Mars'a bakış

Bir çocuğun gözünden...

On Mars

Aliens live in jars Yaratıklar kavanozlar içinde yaşar
And drive tiny cars Ve minik arabalar kullanırlar
And eat candy bars Ve çubuk şeker yerler
On the planet Mars. Mars gezegeninde.

Pam Ray 04/14/1996; Children's Digest

Bir yetişkinin gözünden...

"An important way for human race is starting to another place.
To fınd the answer for our own existence and that we are not alone.
There is a place not far away, from where we live and where we stay.
It is a planet between the stars, it`s our neighbour, we call him Mars."

"İnsan ırkı için önemli bir yol bir başka yere doğru başlıyor,
Var oluşumuzun cevabını bulmak ve yalnız olmadığımızı anlamak için.
Yaşadığımız ve kaldığımız yerden çok uzak olmayan bir yer var.
O, yıldızlar arasında bir gezegen, komşumuz, biz ona Mars deriz."

Walter Hain 1995

Hayata iyi bakın

Blueman

27.08.2003

Hiç yorum yok: